ЗПМ «КОЛОМИЯ»

«Політ думки і політ вітру і крил - явища в рівній мірі матеріальні. Одним дані крила, щоб ховати голову під крило, а іншим дана голова, щоб літати. З крилами або без. Крила обов'язково виростуть за час польоту.»

gallery/logo

Про нас

ГО «Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації».

2. Мета та завдання Асоціації

2.1. Асоціація створена з метою провадження спортивної та просвітницької діяльності для підтримки та заохочення розвитку авіаційних, та авіаційно-технічних видів спорту, розширення галузі використання повітряних суден загального призначення, повітряних куль, надлегких літальних апаратів та повітряних суден аматорської побудови, для задоволення потреби суспільства і особистих потреб громадян у заняттях авіаційними видами спорту, парапланерним та мотопарапланерним спортом, іншими видами вільних польотів, відпрацювання та подання пропозицій щодо регулювання діяльності по використанню малої авіації та сприяння розвитку національної системи сертифікації і забезпечення безпеки польотів.

2.2. Основними завданнями Асоціації є:

2.2.1. Пропаганда і популяризація авіаційного спорту, залучення молоді до занять авіаційними видами спорту, розширення галузі використання повітряних суден загального призначення для задоволення потреби громадян і потреби суспільства.

2.2.2. Сприяння зміцненню здоров’я, розвитку фізичних, морально-вольових, інтелектуальних здібностей різних категорій громадян України з метою гармонійного формування особистості. Здійснення первинної підготовки та удосконалення льотних навичок пілотів аматорів та авіаційних спортсменів, парапланеристів, парашутистів, та іншого авіаційного персоналу, сприяння пропаганді здорового способу життя шляхом популяризації авіаційних видів спорту, парапланеризму через залучення молодих людей до тренувального процесу, зменшення впливу негативних соціальних факторів на молодь та підлітків, орієнтацію на досягнення певних спортивних результатів, сприяння науково-технічній творчості членів Асоціаціїї та членів їх сімей.

2.2.3. Розробка та вдосконалення системи підготовки: авіаційних спортсменів, тренерів, суддів, пілотів-аматорів та іншого авіаційного персоналу.

2.2.4. Участь у формуванні та підготовці національних збірних команд з авіаційних видів спорту. Сприяння створенню на території Прикарпаття і України фізкультурно-спортивних організацій та підтримка існуючих (клубів, секцій, тощо), інших об’єднань громадян, метою діяльності яких буде розвиток парапланерного, мотопарапланерного, парашутного та інших авіаційних видів спорту, створення спортивно-технічних секцій чи клубів.

2.2.5. Забезпечення безпеки польотів повітряних суден загального призначення, повітряних куль, надлегких літальних апаратів та повітряних суден аматорської споруди, парашутних стрибків і ефективного використання повітряного простору повітряними суднами цієї категорії по місцю діяльності Асоціації.

2.2.6. Проведення ремонтно-відновлювальних робіт повітряних суден загального призначення, повітряних куль, надлегких літальних апаратів та повітряних суден аматорської споруди для їх подальшої експлуатації.

2.2.7. Участь у розробці нормативних документів щодо регулювання діяльності загальної авіації України з певної тематики.

2.2.8. Розробка та впровадження документів, що регламентують авіаційну діяльність членів Асоціації, в межах повноважень.

2.2.9. Здійснення контролю за діяльністю членів Асоціації щодо забезпечення безпеки польотів в межах своїх повноважень.

2.2.10. Взаємодія з розробниками та виробниками авіаційної техніки і здійснення, в межах своїх повноважень, контролю за відповідністю діючим нормативам якості надлегких літальних апаратів та іншої спортивної авіаційної техніки з метою створення конкурентоздатних її зразків та забезпечення безпеки польотів.

2.2.11. Надання допомоги державним та громадським організаціям при ліквідації наслідків стихійних лих.

2.2.12. Надання допомоги державним, громадським організаціям та громадянам у вирішенні господарських завдань за наявності відповідних дозволів уповноваженого органу виконавчої влади .

2.2.13. Розвиток та зміцнення зв'язку з національними та міжнародними спортивними федераціями, асоціаціями, об'єднаннями, іншими спортивними організаціями, сприяння активній діяльності федерацій авіаційних видів спорту у міжнародних організаціях і об'єднаннях.

2.2.14. Розвиток і зміцнення матеріально-технічної бази авіаційного, парапланерного, мотопарапланерного та споріднених із ними видів спорту.

2.2.15. Участь в інформаційній діяльності з метою розповсюдження і пропаганди на Прикарпатті і в Україні національних авіаційних досягнень і традицій. Участь в реалізації програми спеціальних досліджень, що пов’язані з парапланерним, паромоторним, авіаційним спортом, застосування результатів сучасних вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень в галузі авіаційних видів спорту

2.2.16. Надання організаційної та навчально-методичної допомоги авіаційним організаціям та об'єднанням в підготовці пілотів-аматорів, авіаційних спортсменів. Поширення розвитку парапланеризму, парашутних, та інших авіаційних видів спорту шляхом створення розгалуженої мережі осередків.

2.2.17. Організація та проведення обласних, національних і міжнародних змагань з авіаційних та авіаційно-технічних видів спорту, показових виступів, авіаційних, авіаційно-технічних виставок, конкурсів, і таке інше.

gallery/dsc_5495

Громадська організація "Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації" (надалі – Асоціація) є добровільною, незалежною і позапартійною громадською організацією, що здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, добровільності та самоврядування. Асоціація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об'єднання громадян”, чинним законодавством та цим Статутом.